Τρίτη ως Σάββατο 12:00 έως 00:00
Κυριακή 12:00 έως 19:00

Soft Tack

  • Soft Drinks

  • 3.50 €
    Special Mineral Water

  • Espresso