Τρίτη ως Σάββατο 12:00 έως 00:00
Κυριακή 12:00 έως 19:00

Οικονομικά στοιχεία